ກອງໄຟຟ້າ HXM HD-005 Electronic Drum ຫລຸດຫນ່ວຍໂຊວ

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

ພັບງ່າຍ ໃຊ້ພື້ນທີ່ນ້ອຍ, ສຽງດີເກີນໂຕ, ໃຊ້ກະເດືອງແທ້

3,200,000 2,550,000

Product by: HXM