ຕິດຕໍ່ – ແຜນທີ

ສົນໃຈສັ່ງຊື້ ໄດ້ທາງເຟສບຸກ

– ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຟສບຸກ (Please contact me via Fanpage : Laochord Music Store

– ເບິ່ງແຜນທີ່ ກົງກັນຂ້າມໂຮງຫມໍ ໂຮງຫມໍເດັກ ,ປ້າຍໃຫມ່ເປັນຮ່ອມ10 ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ (ໃນ google ຍັງເປັນຮ່ອມ11), ມີປ້າຍ ບ້ານພັກສາຍທານທິບ ແລະ ມີຕຸກນ້ຳໃຫຍ່ໆ ຕັ້ງຢູ່ຫນ້າຮ່ອມ. ເຂົ້າມາໃນຮ່ອມ ປະມານ 300ແມັດ ຈະເຫັນປ້າຍ Laochord Music ນ້ອຍໆ ຊ້າຍມື.

ເປີດທຸກມື້ 10:00-20:00

Open everyday 10:00 – 20:00

ແຜນທີ່ Google Map: https://goo.gl/maps/wqMGc

ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ອຸດຫນູນ