ບໍລິການສ້ອມແປງ Fix Services

We can fix all guitar’s issues, but if need some parts please check our stock first.

ເຮົາບໍລິການສ້ອມແປງ ແລະ ໂມດິໄຟ ກີຕ້າ, ເບສ….ໄດ້ທຸກຢ່າງ (ຖ້າງານໃດ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ອາໄຫລ່ ກະລຸນາກວດສອບອາໄຫລ່ດັ່ງກ່າວໃນເວັບ ຫລື ແອັບກ່ອນ)

Re-Frets

Frets dressing (Level)

Setup Touching & Action

Fix Broken Bridge and neck

Repaint

Electronic and Effect pedals

 

Change parts

Install preamp

Speaker & Ampliefier

Drum setup and tuning

ETC…please contact us https://www.facebook.com/laochord.page/