ດາວໂຫລດແອັບ Laochord

ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ You can download and install our application for Android device from Google Play store ດາວໂຫລດຈາກ Play store

  • ຈຸດປະສົງຂອງແອັບເຮົາ ໃນປະຈຸບັນ ເປັນພຽງແຕ່ການວາງສະແດງສິນຄ້າ ທີ່ເຮົາມີຢູ່ແລ້ວ ພ້ອມຂາຍ ໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເຂົ້າເບິ່ງ ເທົ່ານັ້ນ
    ເຮົາຈະບໍ່ມີລະບົບການຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ໃນແອັບຂອງເຮົາ, ຖ້າລູກຄ້າສົນໃຈ ຢາກໄດ້ສິນຄ້າທີ່ເຫັນໃນແອັບ ສາມາດເຂົ້າມາຊື້ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ ຕາມແຜນທີ https://www.laochord.com/contact-us-map/
  • ສ່ວນໃນກໍລະນີລູກຄ້າຢູ່ໄກ ຫລື ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຈັດສົ່ງໃຫ້ ສາມາດກົດໃນແອັບ ສັ່ງຈ່າຍສິນຄ້າ ແລ້ວ ແຈ້ງຫມາກເລກ ການສັ່ງຊື້ Order ID ມາຫາເຮົາໄດ້ທາງ ເຟສບຸກ Par FollowMe (ເຮົາມີເຟສນີ້ເຟສດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫລື ແຟນເພຈ https://www.facebook.com/laochord.page) ເມື່ອທາງເຮົາໄດ້ເຊັກເພື່ອພ້ອມສົ່ງແລ້ວ ຈະແຈ້ງຍອດລວມທັງຫມົດ ພ້ອມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໂອນເງິນຊຳລະຄ່າສິນຄ້າທັງຫມົດພ້ອມຄ່າສົ່ງ ຜ່ານທາງບັນຊີທະນາຄາ (ຫມາຍເລກບັນຊີທາງເຮົາຈະແຈ້ງອີກຄັ້ງ) ຫລັງຈາກທີ່ຢືນຢັນວ່າ ເຮົາໄດ້ຮັບຍອດໂອນທັງຫມົດແລ້ວເທົ່ານັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ ແລະ ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງ ຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນ 1ມື້ ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຍອດໂອນ(ກໍລະນີທີ່ເຮົາແຈ້ງກ່ອນວ່າມີເຄື່ອງພ້ອມສົ່ງເທົ່ານັ້ນ) ສ່ວນກໍລະນີເຄື່ອງທີ່ຕ້ອງສັ່ງພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ ທາງເຮົາຈະແຈ້ງວັນເວລາເຄື່ອງມາຮອດແລະຈັດສົ່ງ (ໄລຍະເວລາອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ) ຕາມທີ່ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງກັນ.

 

 

  • Our App does’t have online payment system, that just show our products and check what we have on stock now, if you want to buy them. you can visit our shop. Google map https://goo.gl/maps/s41xTGgZH4q

Privacy Policy ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ແອັບ

  • ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ແອັບ
    ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ ຫລື ຜ່ານການປະມວນຜົນທາງຄອມພິວເຕີ ທ່ານຍອມຮັບແລະຕົກລົງວ່າເປັນສິດ ແລະ ກຳມະສິດຂອງເຮົາ ເຊິ່ງເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດັງກ່າວທາງເຮົາມີລະບົບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຄວາມປອດໄພສຳລັບບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ການໃຊ້ບໍລິການແລະເວັບໄຊທຂອງເຮົາຢ່າງເຄັງຄັດ.
    ໃນກໍລິນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາອັນເກີດຈາກຄວາມສູນຫາຍ ຫລື ເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫລື ເກີດຈາກເຫດໃດກໍຕາມ ຊຶ່ງລວມເຖິງເກິດຈາກການຖືກຈາລະກຳ ໂດຍວິທີທາງອີເລໂທນິກ (Hack) ຫລື ເກີດຈາກເຫດບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຫລືໃດໆກຳຕາມ ທັ້ງຫມົດ ເຮົາຂໍປະຕິເສດ ຄວາມຮັບຜິດຈາກເຫດການທັງຫມົດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍ ສູນຫາຍໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕົກລົງວ່າ ຈະບໍ່ກະທຳການໃດໆຂັດຕໍ່ກົດຫມາຍ ແລະ ສິນທຳອັນດີຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຈະບໍ່ລົງເນື້ອຫາໃນແອັບ ຫລື ເວັບໄຊທ ສົ່ງເນື້ອຫາ ລວມເຖິງ ການນຳຂໍ້ຄວາມ ຮູບພາບ ຫລື ພາບເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ບໍ່ສຸພາບ ມີລັກສະນະສຽດສີ ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງ ຫລື ຫລອກລວງ.